Shih-tzu!

 

 

 

SHIH- TZU

 

 

Små hundar som i minst 2000 år funnits i Tibet, har gett upphov Shih- tzun.

          Dalai Lhamas skällande lejonvakthundar (våra dagars Lhasa apso) som sändes som lyckobringande gåvor till kejserliga hovet i Peking, blev mycket nådigt mottagna.

      De uppföddes som palatshundar fram till 1912, då Kina blev republik. Troligtvis förekom em viss inkorsning med pekingese, något som också skett i England i våra dagar.

                  Rasen brås doch betydligt mer på de tibetanska än de kinesiska förfäderna och det kan ibland vara svårt att skilja Lhasa apson och Shih- tzun åt.

I början av 1930- talet kom uppfödning igång ungefär samtidigt som i Norge och England med hundar direktimpoterade från Kina.

Samtidigt som Shih- tzu besitter en viss värdighet är de glada, öppna och vänliga. Deras populäritet som både utställnings- och familjehundar tycks vara ständigt stigande,

trots den svårskötta pälsen.

 

 

 

 

©Tini

 

 

 

 

 

                                          

Åter till första sidan!

 

 

                                     

 

Webmaster: Tini

© Tini Marstrand