Nio viktiga råd till nybliven hundägare!

 

 

 

Tänker du som hundägare på at hunden alltid reagerar utifrån sin arts ursprungsläge och inte alls efter våra mänskliga förutsättningar? Tänker du på att tamhunden faktiskt kan ha anpassningssvårigheter och komma i konflikt med sitt nedärvda beteende genom de krav som ställs på dem i sitt kompanjonskap med människan?

 

Det är mycket i det liv vi erbjuder vår fyrbente vän som kan strida mor hundens ”Vilda arv” som den fortfarande bär inom sig inom i sig utsträckning. Ofta missförstår vi hundens

 behov är ren okunnighet:

   Vi missar den viltiga inlärningsperioden i valpstadiet gamla fördomar säger att en hund inte ska börja tränas förrän vid c:a ett års ålder.

Valpen får av samma anlednings sällan den viktiga ledarfiguren, husse och matte är alltför eftergivna, släpphänta och ranglåga i tron att de är ”snälla”.

Vi ser inte att hunden meddelar sig på ett helt annat sätt än vi människor – mest använder vi ord i vårt umgänge med valpen.

Kanske får valpen ligga ensam så mycket att det strider helt mot dess naturliga behov av ”flockkontakt”. Många leker och stressar upp sin valp istället för att umgås med den på ett

 lugnt och mjukt sätt i den tron att det är ”roligt” för valpen att leka,

Ofta förbises den viktiga träningen av att anpassa vallpen till onaturliga företeelser i samhället, som starka ljud, trafik, stadsmiljö etc. Eller valpen släpps inte fri från kopplet,

får inte utlopp för sin energin får kanske inte träffa andra hundar.

 

Listan är lång på tidiga misstag som kan bli ödesdigra för framtiden.

 

Valpens behovslista

De flesta nyblivna valp ägare är ofta mycket ambitiösa och försöker ge sin valp en god uppfostran. I vår materiellt inriktade kultur betyder detta oftast det som går att köpa för pengar – näringsrik mat, vitamintabletter, veterinär vård, kanske lyx korg, tuggriktiga leksaker, eller ett snyggt koppel. Men det finns andra kanske bortglömda behov som är nödvändiga att tillgodose hos den växande valpen om den ska ha en rimlig chans att utvecklas harmoniskt med sitt ”vildmarksarv” i vår mänskliga miljö. Istället för den klassiska mat listan som de flesta ambitiösa uppfödare brukar lämna med sina valpar vid försäljningen har jag här sammanställt en lista för den nyblivna valp ägaren på sådant som är minst lika viktigt

 att tänka på som t ex utfodring. Det är nämligen inte bara kroppen som behöver föda – själen kan också svälta!

 

SÖMN

Mycket och ofta OSTÖRT. Helst varmt, mjukt och tryggt så det påminner om när valpen sov tillsammans med sin förlorade mamma och syskon.

 

HÄLSOVÅRD

Kontroll av hundens öron, ögon, mun, tassar, päls och analregion i förebyggande syfte. Rutinmässig avmaskning och vaccination.

 

SÄLLSKAP

Så mycket ”flockgemenskap” som möjligt, den lilla valpen ska inte lämnas ensam. Först när valpen är ordentligt trygg i sin nya miljö påbörjar man successivt träningen att lämna den ensam kortare stunder. Den vuxna hunden bör inte vara ensam längre än fyra till fem timmar om dagen.

 

KROPPSKOPPSKONTAKT

Så mycket klappar och smekningar som möjligt. Låt valpen gärna ligga i knäet och om alla i familjen är överens om det, låt valpen få delta i familjelivet i soffan. Har man bestämt sig för att hunden inte ska få vara i möblerna, får man istället tillbringa några stunder då och då under valpens uppväxttid på golvet – allt för att den ska känna gemenskap

 och närhet med sin ”flock”! Daglig päls och kroppsvård ger ”handvana” hundar – och nödvändig träning inför framtida veterinärbesök, medicinering, utställningar etc.

 

UPPFOSTRAN

En trygg LEDARE som från första stund ger klara besked om vilka regler som gäller. Dessutom behövs korta och roliga träningsstunder med lustbetonad Positiv inlärning av de enklaste lydnadsmomenten utan hunddressyrens klassiska obehag, för att efterlikna flockens fostran av den växande individen. Detta är kanske, av de behov valpen är programmerad för, ett av de mest försummande i dagens hundhållning. Till uppfostran räknas också den viktiga anpassningen till vårt moderna samhälle – miljöträningen.

 

LEK OCH LEKKAMRATER

Leken fyller funktionen som för beredande övning i de färdigheter so dem vilda hunden måste kunna behärska som vuxen för att överleva. Framför allt tränas två livsviktiga funktioner upp genom lekens övningar – det sociala samspelet och jaktens teknik. Undvik att hetsa fram de laddade jaktbeteendena genom boll och pinnkastning – det finns bättre lek och motionsalternativ som inte övar upp valpens kamp- och konkurrens beteende.

Lika viktigt är att valpen under uppväxten får umgås med andra hundar – en absolut nödvändighet för att den ska få  tillfälle att träna sitt sociala beteende bland Artfränder. Att känna tillmänniskans umgänges regler räcker inte. Hanhundens aggressivitet är ett rilltagande problem, framför allt i tätorter där daglig hundkontakt är oundvikligt. Detta förebygger man bl a genom att i den mån detta är möjligt ge sin valp mycket hundkontakt under uppväxten och speciellt under puberteten när dess medvetenhet om sin sociala status ökar.

 

RÖRELSEFRIHET OCH MOTION

Att få röra sig fritt på tillåtna platser borde med tanke på hundens ursprungliga liv, vara en självklarhet för varje växande energifylld valp. Kroppens muskler kräver övning och sinnena behöver impulser. Men en hund som får sin frihet förutsätter en ägare som känner sitt ansvar och på ett mycket tidigt stadium påbörjar träningen av den lydnad som är nödvändig att ha på en hund som är o kopplad. Observera att det för den växande valpen inte är tal om någon ansträngande motion utan rörelsefrihet utomhus i egen takt, små korta ”symboliska promenader”. Medan den könsmogna hunden naturligtvis successivt måste få längre promenader.

 

TUGGBEHOV

Låter lite pretentiöst kanske att hänföra detta till uppräkningen av valpens behov. Men faktum är att inte bara valpen utan även många vuxna hundar, har ett ursprungligt behov av att använda sina tänder – en kvarleva från de vilda hunddjurens måltider. Ge valpen ofarliga leksaker och splitterfria benknotor, om magen tål ben; hårda hundkex är annars ett bra alternativ.

 

SKÄMMAS BORT

Det ligger något fult och nästan omoralisk i detta uttryck. Men det finns två sätt att skämma bort sin hund på: Först det, man vanligen förknippar med begreppet – en släpphänthet och inkonsekvens som ofta resulterar i en hund som är svårhanterlig, självsvåldig, skällig, tiggig eller liknande. Dylika ting som är negativa för de i omgivningen som konfronteras med hunden i fråga. Men att syssla mycket med sin hund, ta den med bort, ge ömhet i överflöd, dagliga promenader och lek med andra hundvänner det är inte att skämma bort! Tvärtom – det är detta som hör till hundars dagliga behov. Vi glömmer lätt att ständig flockkontakt, som är en självklarhet i hundens ursprungliga vilda värld.

Tänk på att relationen hund- människa är ett ömsesidigt förhållande mellan två känslovarelser. Det är dax att vi lär oss respektera hunden, inte bara SOM art utan också som INDIVID med egna behov som måste tillgodoses precis som hos oss själva. Så skäm gärna bort valpen – men på rätt sätt!

 

Avsnittet är hämtats ur ”Valpen i fokus” av Åsa Ahlbom

 

RUMSREN

Tips hur du lär valpen att kissa ute.

Så har du köpt din valp. Den första önskan man brukar ha är att den ska bli rumsren. Det är faktiskt inte

så svårt även om det fysiskt kan vara nog så jobbigt. Du får motion i snabb takt och frisk luft.

 Den bästa metoden är att vara tillsammans med valpen hela tiden i några veckor, ha kort våg ut och sol och vacker

väder utomhus utan några spännande och distraherande inslag alls i miljön.

                                                                                    

 

Åter till startsidan!

 

Webmaster: Tini

© Tini Marstrand