Mer om Ozzy!

Det är jag som är Ozzy!

 

 

 

 

 

Jag: Kjeann´s Black Is Beautiful, "Ozzy"

S21509/2008

 

 

Min pappa:

Aksu Love In My heart, "Max" S19247/2004

 

Min mamma:
 Kjeann´s Night Of Passion, "Bettan" S30111/2006

 

 

 

Jag och mina syskon!

När vi var små!

 

Sickan

Nickan

Iris
Ozzy

 

 

 

Mina far- och morföräldrar!

 

Santosha Midnight Caller  "Louie"

 

Aksu Run to Me "Asta"

 
Tibets Pride's Pride And Prejudice "Caesar"

Kjeann´s Candle in the Wind  "Olivia"

 

 

 

 

Åter till startsidan! Åter till Ozzys sida!/

Åter till Mina hundar!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webmaster: Tini

© Tini Marstrand