För dej som aldrig ställt ut någon gång tidigare!

 

 

 

För dej som aldrig ställt ut någon gång tidigare!

Jag vill berätta lite om hur det kan gå till att ställa ut sin hund.
Jag hoppas med hjälp av denna lilla berättelse att det gör det lite lättare för dig.

Du har kommit fram till utställningsplatsen och antagligen parkerat din bil.

Du går mot entré dörren eller grinden. Där de brukar kontrollera hundens stamtavla att hunden är  vaccinerad mot valpsjuka, valphosta och hundens nummerlapp. Sen får du ta sikte på var just din ring ligger där din hund skall ställas ut. Och går dit. Vilken ring du skall ställa ut din hund står i PM:et. Som du fått hemsickat med nummerlappen. Säkert har du uppfödaren där eller kanske någon annan som hjälper dej.

Du har kanske med dej hundens bur på vagn eller filt till hunden att ligga på, en stol till dej, etc. Som du ställer vid ringen. Har du med dej kaffe tar du kanske en kopp med en smörgås. Man snyggar till sin hund och så vid 9 eller 10 tiden så börjar det.

Jag själv tycker det är såå kul och trevligt!!!!

Lycka till!

Du har fått en nummerlapp, med ditt nummer, hemskickat till dej i ett kuvert från den läns- kennelklubb som håller i utställningen ca 1 vecka innan utställningen. Samt PM, på vilken ring du skall vara i etc. Nummerlappen fästes väl synligt på Dig på din vänstra arm.  Så domaren och ringsekreteraren ser numret från mitten av ringen.
Om du inte redan visste det, så ska du ha din hund på din vänstra sida.
Domaren dömer först om det finns valpar 4-6 månader, sedan tikvalpar 4-6 månader, sedan är det han valpar 6-9 månader. Tikvalpar 6-9 månader. Hanvalpar 9-12 månader, sedan tik valpar 9-12 månader.

Det domaren först bedömer är hundens kvalitet i förhållande till ras standarden. Tycker domaren att din hund är helt rastypisk får den ett rött band (första pris) och då skall Du vänta i ringen för att fortsätta att tävla. Får du ett blått band (andra pris) i kvalitetsbedömningen betyder det att Din hund inte helt fyller ras standardens krav, enligt vad just den här domaren tycker. Men det är fortfarande en mycket bra hund.
Ett gult band (tredje pris) betyder att hunden inte lever upp till standardens krav.

Alla valpar som fått ett rött band i kvalitetsbedömningen möts nu igen för gruppbedömningen. Domaren rangordnar de hundar han/ hon tycker bäst om.
Första pristagaren får ett rött band, andra ett blått, tredje ett gult band och fjärde ett grönt. Till de hundar som domaren tycket är speciellt bra ger han ett hederspris (HP – lila band).

På så sätt får domaren så småningom fram den bästa hanvalpen resp. den bästa tikvalpen, som möts i sluttävlan om titeln BIR- valp resp. BIM- valp.
BIR betyder ”Bäst i rasen” och BIM betyder ”Bäst i motsatta kön”.

Vuxna hundar bedöms på samma sätt men indelas i olika klasser:
Junior klass (Jkl) 12-15 månader, Unghundsklass (Ukl) 15- 24 månader,
Öppenklass, (Ökl) över 24 månader - 7 år. Veteranklass, (Vkl) 8 år och uppåt.

Samtliga juniorer och ung hundar med CK  tävlar med första pristagarna i öppen klass om certifikat (Cert – gul/blått band och kort).
Hund som erhållit 3 Cert på olika utställningar tilldelas titeln Utställnings Champion. Champion tävlar i en egen klass (Ckl).
För hundar över 7 år finns en veteran klass (vetkl).

I bästa hanhundsklass och bästa tik klass tävlar alla hundar som erhållit CK (Certifikat = rosa band med kort).
Bästa hanhund och bästa tik tävlar till sist om BIR (röd/gult band eller en röd/gul rosett) och BIM (grön/vitt band och en grön/vit rosett).

 

LYCKA TILL!!!


KVALITETSBEDÖMNING

Kvalitetsbedömning innebär, att hunden bedöms och tilldelas pris efter sin exteriör och mentalitet jämförd med standardens krav och detta utan att hänsyn taget till övriga i klassen deltagande hundar. I klass där kvalitetsbedömning tillämpas, kan ett flertal hundar tilldelas samma kvalitetspris. De förekommande kvalitetspriserna är 1:a, 2:a, 3:a, och 0 samt omdömet, ”kan ej bedömas”, (KEP).

Nedan angina definitioner är närmast avsedda att vara domaren till ledning vid bedömning. Definitionerna är utformade enlige huvudprincipen, att en hund skall bedömas som ett avelsresultat.

1:a pris Typiskt och i huvudsak korrekt byggd hund med påtagliga förtjänster och vars exteriör fel inte är mera framträdande än att dem kan sägas vara ett mycket gott avelsresultat.

2:a I typ och byggnad god hund, vars exteriörfel inte är mer framträdande än att den kan sägas vara ett gott avelsresultat.

3:a I typ god hund, vars exteriörfel inte är av mera allvarlig art än att den kan sägas vara ett godtagbart avelsresultat.

KEP hund, som visar upp sig i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en säker uppfattning om dess kvalitet, kan i undantagsfall tilldelas omdömet ”Kan ej prisbelönas” (KEP). Ett exempel på det är en hunds om domaren omöjligen kan bilda sig en säker uppfattning om, därför att hunden har brister i uppvisnings- och ringkultur (såsom ovana vid koppel eller valpigt temperament), eller har konditions fel (såsom överdrivet mager eller tjock). Detta kan gälla en så nyligen trimmad hund att domaren inte kan göra en säker bedömning av det normala utseendet på hundens hårlag. Vidare kan en hund på grund av viss skada visa upp sig så illa, att dess rörelser ör svårbedömda.

0 pris Hund som är mentalt svag eller exteriört otypisk för sin ras eller har för sin ras diskvalificerande fel. Agressiv eller är kryptochid.


PRISTECKNINGAR PÅ BAND OCH KOKARDER!

1:a Pris = rött            Certifikat = blå/gul
     2:a Pris = blått            Championat = röd/grön
3:a Pris = gult           HP (Hederspris) = lila
4:a Pris =grönt          CK (Championat kvalitet) =rosa
0 pris =inget              BIR (Bäst I Rasen) = röd/gul
KEP inget pris(Kan ej bedömas) = inget

BIM (Bäst I Motsatt Kön) = grön/vit

BIS (Bäst in Show) =röd/vit


 

  Glöm inte, att hur det än går på utställningen,

så åker du hem med den bästa och vackraste du vet!!!

© By Tini

 

 

Åter till startsidan!

 

Webmaster: Tini

© Tini Marstrand