Shih-tzu!

 

Små hundar som i minst 2000 år funnits i Tibet, har gett upphov Shih- tzun.
Dalai Lhamas skällande lejonvakthundar (våra dagars Lhasa Apso) som sändes som lyckobringande gåvor till kejserliga hovet i Peking, blev mycket nådigt mottagna.
De uppföddes som palatshundar fram till 1912, då Kina blev republik. Troligtvis förekom en viss in korsning med Pekingese, något som också skett i England i våra dagar.
Rasen brås dock betydligt mer på de tibetanska än de kinesiska förfäderna och det kan ibland vara svårt att skilja Lhasa Apson och Shih- tzun åt.
I början av 1930- talet kom uppfödning igång ungefär samtidigt som i Norge och England med hundar direkt importerade från Kina.
Samtidigt som Shih- tzu besitter en viss värdighet är de glada, öppna och vänliga. Deras populäritet som både utställnings- och familjehundar tycks vara ständigt stigande, trots den svårskötta pälsen.

 

 

 

 

 

Foto Tini

 

 

Mer om Shih- tzun!   Till Shih- tzu bilder!  Åter till startsidan!

 

Webmaster: Tini

© Tini Marstrand